onsdag 26 februari 2014

Mer historisk gladfakta

Historia är verkligen kul. Att ta del av forskningsresultat av olika slag och själv få fundera kring vad som kan ha hänt och hur det kan ha varit, är rent nöje för mig.

Alvastra Pålbyggnad har kittlat min fantasi i flera år.
Backa bandet cirka femtusen år bakåt i tiden och föreställ er en nästan åttio meter lång spång rätt ut i träsket.
Därute finns två stora rektangulära golv på nästan 250 kvadratmeter vardera. Dessa golv är i sin tur indelade i mindre enheter. Och på varje enhet finns en eldstad. Kanske har det funnits väggar, men forskarna tror inte att byggnationen haft något tak.


Fyndmaterialet från platsen är stort. Här förekommer yxor, pilspetsar, knivar och skrapor. Lämningarna efter olika födoämnen ger oss en god bild av vad människorna åt.

Tänk att någon redan då, tretusen år före Kristus gick runt och tuggade på ett äpple här i Sverige. Frön och nötter ingick också i den vardagliga kosten. Det 700 kilo tunga benmaterialet bestod mestadels av djurben från, hör och häpna, ett femtiotal olika arter.
Resterna av skelett från ett 45-tal individer talar för att det på något sätt kan ha rört sig om någon form av rituell plats. Troligt har någon skalle skalperats och till och med pålsats i myren. Många antaganden och mycket fantasi, men kom inte och påstå att vår historia inte är spännande.

För den vetgirige finns den en tjock bok i ämnet att köpa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar