Planerade böcker

Kommer i maj 2017
"Manglade dukar och vikta servetter"

... en feelgoodroman som utspelar sig under två olika tidsepoker där två kvinnor var och en i sin tid hanterar omöjlig kärlek och livets snubbeltrådar.

Skriver nu uppföljaren:
"Lånat silver och krossat glas" 
... ännu en feelgoodroman där nutid möter dåtid och väl förborgade hemligheter ser dagens ljus.
Lärsarna kommer att få möta helt nya karaktärer, men jag lovar att Felicia från "Manglade dukar och vikta servetter" dyker upp, en popupkaraktär som jag inte släpper i första taget.

Och sedan kommer:
... en feelgoodroman till där ekot från det som varit gömt och glömt klingar in i vår tid.

Mitt i allt detta finns en halvhemlig outsider, "Den magiska misteln", en julroman med extra allt.

I pipelinen!

Holavedsbrudar del 1, 2 och 3.
Synden går i arv utgör första delen i trilogin om Holavedsbrudarna. Oärlighet kan tyckas löna sig i längden och i generationer är det den vägen som står till buds innan kedjan bryts. Inte ens alla nämndemännen har rent mjöl i sina påsar. Men så föds en utböling med helt annat sinnelag, trots hurrilar och påhopp slår han in på en ny väg.

I det fördolda möter vi Karin eller är det Catharina hon heter. Hennes förmåga att se in i framtiden är omtvistad och mer än en gång hotar häradsdomaren med att rätt måste gå före nåd. Är det blodet från förfäderna som svallar i hennes ådror? Och vem var egentligen far till de tre yngsta barnen?

På gator av guld  slåss Hulda mot den framväxande frikyrkorörelsen och den fanatiske fadern. Hon flyr från barndomshemmet och väljer ett annat liv. Kvar blir systern med sin oäkting, bespottad och utskämd. Men Gud ger och Gud tar, inte ens Hulda går fri.

 
Har avslutat! 

"Min är hämnden"
är en historisk äventyrsroman som utspelar sig under Gustaf I:s tid och som börjar med ett bestialiskt mord vilket utlöser en rad med händelser som tar läsaren med på en hissnande resan genom dåtidens Europa och tillbaka till Sverige via finska Viborg och striderna vid den ryska gränsen.
Den här boken är speciell så till vida att råmanuset är skivit av en annan författare som inte längre är i livet. Jag har lämnat manuset ifrån mig och vad som kommer att ske med det får framtiden utvisa.