måndag 25 juli 2011

Hustrun i Brummesmålen.

Så har jag då följt det spåret som jag kallar "Tingstadspåret" på riktigt deckarmanér. Det började med en liten diskret notering i dödboken gällande hu Kerstin Persdotter, som dog i Brummesmålen 1705 i en ålder av 64 år. Noteringen talade om att hon kom från Tingstad. I mitt bakhuvud visste jag att det fanns något någonstans om denna by i Östergötland bland mina omfångsrika anteckningar.
Inom ramen för födelseböckerna i Adelöv socken får Nils och hans hustru i Brummesmålen ett barn 1690 och bland faddrarna finner jag hustru Sigrid från Hult. Och nu har jag ägnat mig åt att fantisera kring en så svag koppling som tillnamn. Sigrids make Sven heter Persson precis som hustrun i Brummesmålen. Med hjälp av domboksanteckningar, födelse-, vigsel- och dödböcker får jag veta att det i Tingstad i Ödeshög socken på 1640-talet levde en man som hette Börje Svensson. Förmodligen är han far till den Per Börjesson som ett årtionden senare figurerar i ett händelseförlopp i domboken. Per i sin tur fick nog en son Johan Persson någon gång vid 1650-talets mitt. Min gissning är nu att Karin Persdotter som dog i Brummesmålen var en äldre syster till Johan.
Så här långt är allt gott och väl. Men döm om min förvåning när jag gjorde, som min vana trogen, några fadderkontroller. Vi vänder tillbaka till paret i Humlefall. När Kerstin Svensdotters (Sven i Hults dotter) make avlider gifter hon strax om sig med en Lars Larsson från byn Ryd. De får två gemensamma barn. Förste sonen föds i Humlefall, den andre i Amundeby i Stora Åby år 1712. Bland faddrarna finns hustru Kerstin Johansdotter och drängen Erik Johansson från Tingstad, son respektive dotter till Johan Persson i Tingstad. Kanske en tillfällighet, men en tillfällighet med efterföljare.
Erik Johansson blir själv far vid minst sex tillfällen och vid fyra av dessa figurerar folket från Amundeby som faddrar, det vill säga Kerstin Svensdotter och hennes familj. De är också faddrar när Eriks syster Karin får barn. Hur hänger nu detta ihop? Släkt är de på ett eller annat sätt, frågan är bara hur. Jag ska låta detta faktum få gro några dagar och hoppas på att det dyker upp fler lösa boliner som pekar åt samma håll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar