lördag 2 juli 2011

Bland de historiska dimmorna.

Var ska jag börja? Min mest avlägsna anmoder är Kerstin Svensdotter, som själv fick barn under 1600-talets sista decennium och en bit in på nästa århundrade. På goda grunder tror jag att Kerstin är dotter till Sven Persson i Hult, Adelövs socken. Det finns indicier som talar för att hon är född i hans första äktenskap och i så fall är hon inte född i Hult. Någonstans har jag en utredning kring detta, som jag gjort utifrån noteringar i framför allt domböckerna för Norra Vedbo Härad. Denna utredning är för närvarande försvunnen. Eftersom så är fallet förmodar jag att jag inte bör använda mig av den utan göra en ny. Ibland är det bra att börja om från början och inte hänga upp sig på tidigare dragna slutsatser. Så om jag vill identifiera Kerstins ursprung bör jag ta itu med detta arbete.
Men jag tror att boken kommer att börja långt tidigare. Någonstans därute bland de historiska dimmorna finns hon, en kvinna som ropar på mig. En kvinna som vill berätta sin historia. En kvinna som inte var som alla andra. Hennes namn var Gesa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar