lördag 16 november 2013

Dagens glömda ord

Jag gillar verkligen de här Glömda Orden. Idag aktualiseras Birkarl, som kan sägas vara en handlare. Redan i början av 1300-talet figurerade benämningen i norra delar av vårt land. Dessa birkarlar tycktes ha rätt att handla med samer och var framför allt aktiva i området Torne, Lule och Pite lappmarker. Rätten finns dokumenterad på grund av den stadgeskatt som utgick.

Så småningom fick Gustav Vasa makten över vårt land och han var intresserad av att dra in så mycket pengar som möjligt till kronan. Naturligtvis såg han en god inkomst i de vackra skinnen från norr och beslutade sig för att skattebelägga samerna direkt istället för att gå omvägen om birkarlarna. Men dessa gav inte tappt så lätt utan såg nog till att få tag i de bästa varorna som de sedan lät ryssarna få köpa.

Läs mer om birkarlar här.

Vem vet kanske dyker det upp en birkarl i i någon av mina romaner framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar