onsdag 4 juli 2012

Att mala svart

Tänk att det arbetades svart redan under 1700-talets första hälft. I Amundeby i Stora Åby i Östergötland gjorde sig Lars Larsson en extra hacka genom att mala mjöl till avsalu utan tillstånd. Och han lät andra mala i sin egen ägandes skvaltkvarn mot betalning utan tillstånd från myndigheterna. Ett grovt brott på den tiden det begav sig.
Lars Larsson var make nummer två till Kerstin Svensdotter. Han hade tagit sin familj och flyttat från Humlefall till Amundeby och här hade han alltså byggt sig en liten kvarn, en skvaltkvarn.

Nybyggd skvaltkvarn i Komstad, Småland.
Skvaltkvarnen var en mindre kvarn som drevs av vattenkraft. Och den var säkert ganska vanligt förekommande utmed vattendragen på den här tiden. Nämnde Lars blev kallad till tinget, men infann sig inte. Hans ursäkt var den att hans hustru avlidit och fortfarande låg ovan jord.
Anledningen godkändes och målet uppsköts. Till när och hur det gick har jag inte kunnat luska ut. Jag har inte heller kunnat luska ut om hustrun var Kerstin Svensdotter. Kyrkböckerna för den här perioden är inte helt lätta att läsa och det finns två Lars Larsson i Amundeby, far och son, och båda verkar ha blivit änklingar i den här vevan och båda har också gift om sig med kort varsel. Men med lite extra detektivarbete och uteslutningsmetoder borde det gå att reda ut.


I Komstad togs även denna underbara bild. En fantastisk plats för dagens första fika. Lägg märke till den fina planteringen i  mitten av kvarnhjulet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar