lördag 9 maj 2015

En märklig grevinna


Vad håller jag på med nu? En parentes som tycks locka mig på avvägar. Mitt manus har ännu inte kommit tillbaka från förlaget och under tiden roar jag mig med att skriva en följetong för veckopressen.Jag tycks vara svag för det här med adelsvapen. Detta ståtliga märke tillhör ätten Creutz bördiga från Finland. Med skenande fantasi läste jag följande rader:


"Den 3dje December afled i största armod och fattigdom och efter 2ne dagars sjukdom uti Släthult en kringvandrande okänd äldre quinsperson, utan hemvist. Efter hennes död blef bland dess ringa och högst torftiga quarlåtenskap, som icke upgick till begrafningskostnaden, funnit ett gammalt prästbevis, hvaraf inhämtades, att hon var Enka efter en Inspector Nordbeck, till sin börd en Grefvinna Creutz och född 26 Juni 1765 på Säteriet Thorarp i Svenarum socken. Någon vidare tillförlitlig underrättelse om henne har ej kunna vinnas. Hon blef den 15 December i Hjelmseryd kyrkogård begrafven."

Tro det eller ej men idag har jag varit i trakten av Hjelmseryd, inte planerat på något sätt. Det bara blev så ... Ibland kan jag inte svara för vad som händer. Det bara sker utanför mitt medvetande. Fortsättning följer!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar