måndag 14 mars 2016

Tänker förändring, tänker om och tänker om igen

Turerna  i min överhettade hjärna kring "Manglade dukar och vikta servetter" är många. Ibland tänker jag si och ibland tänker jag så. Som igår, då hade jag fått för mig att ändra förutsättningarna för huvudkaraktären Felicia, men idag tänker jag på ett annat sätt och tror att jag istället förändrar hennes reaktion på det som sker. Jag väljer att visa hennes tafatthet och brist på aktivitet och beslutsamhet trots att förutsättningarna finns. Jag gillar att leka katt och råtta med mina karaktärer, att få styra och ställa och bestämma. Men det händer också att de vill komma till tals alldeles själva och då har jag inget att säga till om längre.
Det första som jag hugger in på blir nog i alla fall resterande gula postit-lappar. De tycks ha en alldeles enastående förmåga att för föröka sig likt amöbor. Men de är trots detta ett av mina viktigare arbetsredskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar