måndag 28 januari 2013

Svartfåglarna pockar på

Då är jag framme vid den vecka som jag skjutit framför mig i många år. Det är nu den ska slutföras, boken om Anna som får kontakt med en tid några hundra år före hennes egen. Anna har fullt sjå med att förstå sig själv och sin omgivning på gränsen till vuxenvärlden, då hon också får axla Ulrika Jansdotters problem.

Grekaberget i Mosserydssjön.

Här, precis nedanför Grekaberget tvingas Anna att berätta för Oscar om sina märkliga upplevelser. Kommer Oscar att tro henne? Tror Anna på sig själv? Frågor som jag fortfarande brottas med. Inte så mycket hur de ska besvaras, som hur de ska beskrivas för att vara trovärdiga och för verka naturliga tillsammans med Anna och Oscar.

Hus i byn Rödjan från 1800-talet.

Detta hus har legat i byn Rödjan. Den riktiga Ulrika Jansdotter kan ha bott i just det här huset eller ett som funnits på samma plats. Säkra kan vi inte vara, men nästan. Huset finns inte kvar idag, men jag hann få se det innan det jämnades med marken. Ulrika känns väldigt närvarande för mig när jag rör mig på vägarna i Lommaryd och Vireda socknar i norra Småland.
Och för den som undrar - ja, Ulrika hör hemma bland Holavedsbrudarna, men hon tillhör en sidogren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar