måndag 9 februari 2015

Britannia Road av Amanda Hodgkinson

Då och då händer det att jag tycker att en bok är märklig, en särling som inte liknar någonting annat jag läst på väldigt länge. Med gott fog skulle jag vilja påstå att "Britannia Road" är en en sådan bok.Romanen är Amanda Hodgkinsons synnerligen starka debut. Handlingen utspelar sig under och efter andra världskriget. Författaren hoppar skickligt mellan storyns dåtid och nutid. Än befinner sig läsaren i de djupa skogarna i Polen och än i efterkrigstidens England. Med säker hand låter hon oss få en bild av de fasor den unga Silvana och hennes son Aurek upplevde då de kämpade för att överleva i det söndertrasade Polen.
Samtidigt får vi följa maken Janusz väg mot de allierades styrkor.
Vad gör kriget med människorna och går det någonsin att överbrygga de ohyggliga klyftor som uppstår i spåren av våld och förintelse? Läs "Britannia Road" och förvånas över den kraft och den livsvilja som dessa karaktärer bär med sig genom år av umbäranden. En bok som lämnar djupa revor i själen, men som också visar på hopp och människans läkande förmåga.

När jag slog ihop boken efter att ha läst de sista raderna skakade mina händer. Jag fick nästan nypa mig själv i armen för att förstå att det "bara" var en bok som jag hade läst.

Läs mer om Britannia Road och författaren Amanda Hodkinson hos Historiska Media.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar